O čom je Kvetný víkend

Každý rok pozýva vladyka Milan víkend pred Veľkou Nocou, ktorý vrcholí Kvetnou nedeľou, mladých Košickej eparchie na spoločné stretnutie s ním.  Takto spolu s biskupmi celého sveta sa stretáva so svojimi mladými, aby vytvorili spoločenstvo mladej Cirkvi. Jedinečný punc jednoty k tomu pridáva aj pápež, ktorý každý rok vyberie na toto stretnutie motto a posiela svoje posolstvo. V roku 2019 nás pozýva zamýšľať sa nad slovami Márie: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1, 38) Kvetný víkend je teda jedinečné stretnutie mladých ľudí Košickej eparchie so svojim biskupom, vladykom Milanom! Je to fantastický čas strávený s množstvom mladých ľudí, počas ktorého si vypočuješ zaujímavé katechézy, vyskúšaš kreatívne aktivity, budeš pozvaný vstúpiť do Božej prítomnosti cez pestré a hlboké modlitby. Každý rok vladyka pozýva mladých do iného mesta Košickej eparchie. Usiluje sa tak prísť k všetkým mladým v rôznych kútoch nášho biskupstva. Tentokrát nás pozýva do SOBRANIEC. 

PRIHLÁS SA

"Hľa služobnica Pána, nech sa mi satne podľa tvojho slova" (Lk 1, 38)

VEK 14 A VIAC ROKOV

Ak v tomto školskom roku oslavuješ minimálne 14 rokov, Kvetný víkend je určený aj pre Teba

CENA VÍKENDU 18 EUR

V cene je zahrnutá strava od soboty raňajok do nedele obeda a využívanie priestorov školy na program, osobnú hygienu a ubytovanie v triedach (potrebuješ však karimatku a spacák)

SÚRODENECKÁ ZĽAVA 4 €

Zober so sebou súrodencov a my mu pribalíme zľavu 4€ na celý víkend. Každý ďalší súrodenec teda iba 14 €!!!

Registrácia trvá do 7. apríla 2019

niet na čo čakať

PODPORA

HĽADÁME 200 ĽUDÍ OCHOTNÝCH DAROVAŤ NÁM 10 EUR ORGANIZÁCIU KVETNÉHO VÍKENDU

PROGRAM

PIATOK

16:00 Registrácia (ZŠ Nová škola)

18:00 VYKROČ K BOHU (Chrám)

Liturgia vopred posvätených darov

19:30 Večera  z vlastných zásob (ZŠ Nová škola)

20:30 VYKROČ S MÁRIOU (ZŠ Nová škola)

Otvárací večerný program

21:30 VYKROČ Z TMY (CHRÁM)

duchovný program spojený s možnosťou prijať sviatosť zmierenia 

23:00 Večierka

SOBOTA

7:30 Budíček

8:15 VYKROČ S BOHOM (ZŠ Nová škola)

Ranné modlitby

8: 45 Raňajky

9:30 VYKROČ K PRAVDE (ZŠ Nová škola)

katechéza ThDr o. Juraja Pigulu, PhD., OSA  priora  rehole Augustiniánov

10:45 VYKROČME SPOLU (ZŠ Nová škola)

Práca v skupinkách

12:00 VYKROČ S BOHORODIČKOU (Chrám)

Akatist k Presvätej Bohorodičke

13:00 Obed (ZŠ Nová škola)

14:00 VYKROČME K ODDYCHU

oddychové zóny pre aktívny aj pasívny odpočinok

16:45 VYKROČME K BOHU (Chrám)

Modlitba Veľkej večierne

18:00 sv. Liturgia s priamym prenosom do rádia Lumen

19:30 Večera (ZŠ Nová škola)

20:30 VYKROČME RADOSTNE DO JERUZALEMA (ZŠ Nová škola)

23:00 Večierka

NEDEĽA

8:00 Budíček

8:30Raňajky

9:30 sv. ruženec (chrám)

10:30 Archijerejská sv. liturgia (chrám)

12:00 Obed

13:30 Program Mladí mladým (MsKS Sobrance)

15:00 Predpokladaný záver